OKNA DRUTEX - RABAT 20 % - dotyczy systemów okiennych i tarasowych Iglo ENERGY
Okna, drzwi, bramy, rolety

Promocje


Skorzystaj z programu Czyste Powietrze i obniż rachunki za ogrzewanie.

Wymiana stolarki okienno-drzwiowej nigdy nie była prostsza. Już dziś możesz przystąpić do programu Czyste Powietrze i cieszyć się z energooszczędnych okien i drzwi.

Dotacja:

do 66 000 zł w podstawowym poziomie dofinansowania dla:

1) beneficjentów, którzy są właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.

do 99 000 zł w podwyższonym poziomie dofinansowania dla:

1) beneficjentów, którzy są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

2) beneficjentów, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

do 135 000 zł w najwyższym poziomie dofinansowania dla:

1) beneficjentów, którzy są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) beneficjentów, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Strona główna - Program „Czyste Powietrze”